Fuktskydd

Många är vi som någon gång kommer att få problem med fukt någonstans i huset eller byggnaden. Det hör inte direkt till ovanligheten att det bildas mögel och fukt i huskroppar, det kan vara i bjälklag, krypgrunder, vindar samt i golv och väggar. En del fukt- och mögelskador är lättare att åtgärda än andra men den gemensamma nämnaren är att alla behöver någon form av fuktskydd. De flesta fukt- och mögelskador kan åtgärdas och framtida problem kan förebyggas. Vad finns det då för olika fuktskydd och hur ska de användas? Ja, det beror som sagt lite på vart någonstans problemen med fukten har uppkommit.

Fuktskydd för golv

Fukt och mögel kan uppkomma på många olika ställen som vi nämnt, inte helt ovanligt är att du får fukt i golvet. Fuktskydd ska förhindra uppkomsten av olika mögelsorter och förebygga fuktproblem till exempel på vind eller i krypgrund. Har du problem med att det luktar unket eller mögel från ditt golv så kan det vara fukt i betongen eller bjälklaget. Detta kan åtgärdas genom att man ventilerar golvet. En bra platonmatta (namn för olika distansmattor) kan ge ett mycket bra fuktskydd och även motverka att dålig lukt från mögel tränger upp i huset. Det vill säga om mattan har installerats på rätt sätt, därför är det viktigt att du tar kontakt av en fackman som hjälper dig att göra rätt.

Ventilera golv som fuktskydd

Hur går det då till att få ditt golv fuktskyddat? Det enklaste är att installera ett ventilerat golv som leder ut ohälsosam luft samt låter luften återgå till en rimlig och bra nivå av fukt. Det bästa med ett ventilerat golv är att det har låg bygghöjd och detta gör att till exempel befintliga dörrar kan vara kvar samt att golvet kan monteras ovanpå det befintliga golvet eller över betongplattan. Med hjälp av ventilationskanaler i golvet leds fukten bort och torkar upp kvarvarande fukt.  Därmed försvinner så småningom även lukten.