Elektriker i Löddeköpinge

Att lyckas som elektriker i Löddeköpinge med eget företag ses som mycket goda, om det nu är det som du vill satsa på. Löddeköpinge är en av orterna i kommunen Kävlinge, och faktiskt den största orten med sina 7400 invånare. Det kan tyckas ganska lite, men ändå har Löddeköpinge lyckats med tillväxten av nya företag. Det går bra för företagen i hela kommunen med hög tillväxttakt och flera nystartade företag. Kävlinge kommun har ungefär 2500 aktiva företag och av dessa företag är nu över 1000 stycken aktiebolag. Branschbredden ökar något men kommunens tyngsta områden är fortfarande handel och service till företag. Här kommer behovet av elektriker in bland exemplen på flera av hantverkaryrkena.

Elektriker & företag

Att det går bra för företagen avspeglar sig även i antalet arbetstillfällen per bransch och att kommunen har en fortsatt låg arbetslöshet, vilket är fantastiskt kul. En av anledningarna till framgångarna för företagen kan vara att Kävlinge kommun verkligen satsar på sina entreprenörer och har ett tydligt fokus att underlätta för de småföretagare som vill försöka att etablera sina nya företag i kommunens alla orter. På så sätt kommer också kommunen att lyckas med sitt mål att hålla kvar den höga sysselsättningsgraden och därmed också säkerställa kommunens goda välfärd. Kommunen välkomnar alla nya företagare som vill vara med och bidra till välfärden.

Hantverkare i Löddeköpinge

Många av företagen i kommunen och Löddeköpinge kommer av det naturliga behov som uppstår i en tydlig boendekommun som Kävlinge. Det finns flera företag inom byggande och hantverkstjänster som är stora och har många antal anställda. Det finns också en ökad efterfrågan på service och tjänster som går att kolla till boendet, det verkar som att avdragen som går att göra med ROT och RUT har ökat intresset att anställa hantverkare och innebär i sin tur att nya företag kan etablera sig och växa.